Obert: 9:00 - 21:00

Privacy policy

 

AVÍS LEGAL I POLÍTICA D’ÚS DEL LLOC WEB I DE LES APLICACIONS MÒBILS

 

Aquest avís legal (d’ara endavant, l’«avís legal») regula l’accés i l’ús de les pàgines web que contenen els llocs web següents:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://amsterdam.thestyleoutlets.nl

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

http://myday.thestyleoutlets.es 

 

Tots aquests llocs, en conjunt, s’anomenen «llocs web» i són propietat de Neinver, S.A.U. (d’ara endavant, «Neinver»). Tot seguit podeu consultar alguna informació legal sobre Neinver:

 

 • Domicili social: Avenida Pío XII 44, 2º Planta, Edif. Oficinas 28016 Madrid, España.
 • NIF: A31038136.
 • Dades registrals: Registre mercantil de Madrid, tom 5.720, foli 210, secció 8, full M-93.606.
 • Adreça de correu electrònic: neinver@neinver.com  
 • Telèfon: (+34) 91 490 22 00

 

L’accés a aquest lloc web o el seu ús, de la manera que sigui, atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’«usuari» o els «usuaris») i implica l’acceptació d’aquest avís legal, el qual podrà ser modificat en qualsevol moment per Neinver. La versió més actualitzada de l’avís legal romandrà accessible en tot moment al lloc web. Consegüentment, els usuaris han de llegir detingudament aquest avís legal quan hi accedeixin o en facin ús. L’usuari accepta que l’ús del lloc web es produeix, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS

 

L’usuari s’obliga a fer ús del lloc web i dels continguts inclosos de manera diligent, correcta, lícita i d’acord amb allò que estableix la llei i aquest avís legal. En particular, l’usuari s’ha d’abstenir de:

 • Utilitzar el lloc web o els continguts del lloc o transmetre, difondre o posar a disposició de tercers continguts amb una finalitat contrària a la llei, a la moral o a l’ordre públic o que lesionin drets i interessos de tercers.
 • Proporcionar informació que no sigui actual, exacta i veraç.
 • Utilitzar el lloc web o els continguts del lloc, de la manera que sigui, que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne l’ús normal.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés públic, transformar o modificar qualsevol tipus de contingut del lloc web, tret que tingui l’autorització expressa de Neinver o del titular legítim dels drets sobre els continguts corresponents.
 • Accedir o intentar accedir a àrees restringides del lloc web sense complir les condicions exigides per poder fer-ho.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o a qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

 

RESPONSABILITAT

 

Neinver no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del lloc web, que poden veure’s afectades per  circumstàncies que no depenen de Neinver, ni tampoc garanteix la utilitat del lloc web ni dels seus continguts per a la realització de cap activitat en particular.

Neinver exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i pels perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web o pels danys, despeses o perjudicis generats a l’usuari per ell mateix o per tercers perles causes següents, entre d’altres:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecarregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol causa aliena al control de Neinver.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes informàtics, virus o programari maliciós de qualsevol tipus.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 • La mala utilització del lloc web o per part de l’usuari.

 

Neinver no respon dels continguts inclosos en els llocs web als quals facilita enllaços ni en coneix les condicions d’ús, motiu pel qual que l’usuari que hi accedeix ho fa sota la seva responsabilitat exclusiva. La inclusió d’aquests enllaços tampoc s’ha d’entendre com un suggeriment, recomanació o promoció dels llocs web enllaçats, ni implica que hi hagi cap relació entre Neinver i els titulars d’aquests llocs web.

 

Si un usuari creu que algun dels continguts inclosos en el lloc web o en els llocs webs enllaçats són inadequats o contraris a drets o a interessos de tercers, pot comunicar-ho a Neinver a través de l’adreça de correu electrònic neinver@neinver.com.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L’usuari reconeix i accepta totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts del lloc web o de qualsevol altre element emprat o inclòs en el lloc web com ara imatges, textos, gràfics, vídeos, logos o look & feel, que són propietat exclusiva de Neinver o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu de fer-ne ús en el tràfic econòmic. En cap cas, l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Aquest avís legal del lloc web no confereix als usuaris cap dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web o dels seus continguts. Qualsevol ús o explotació de qualsevol dret restarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa atorgada específicament a aquest efecte per Neinver o pel corresponent tercer titular dels drets afectats.

 

INDEPENDÈNCIA

 

Si alguna redacció o clàusula d’aquest avís legal es considerada invàlida, nul·la, il·legal o no executable per qualsevol causa, aquest fet no afectarà la validesa de la resta de clàusules.

 

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

 

Aquest avís legal es regeix per la llei espanyola. Neinver i els usuaris acorden sotmetre’s a la jurisdicció que correspongui d’acord amb la normativa aplicable.

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

Aquesta política de privacitat regula la recollida i el tractament de dades personals dels nostres usuaris i clients que es duu a terme a través dels llocs web (d’ara endavant, «llocs web»), de les aplicacions mòbils, dels productes, dels serveis, de les promocions i de la resta de punts d’entrada de dades personals de les diverses marques de l’entitat mercantil NEINVER, SA (d’ara endavant, «Neinver», «ens» o «nosaltres») i, en concret, de les següents:

 

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://amsterdam.thestyleoutlets.nl

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

http://myday.thestyleoutlets.es 

 

L’objecte d’aquesta política de privacitat és informar els usuaris dels nostres llocs web, de les aplicacions mòbils, de les promocions i de la resta de productes o de serveis sobre la manera com recollim les teves dades de caràcter personal i l’ús que en fem quan ens facilites o obtenim les teves dades a través de qualsevol de les vies disponibles per fer-ho, com ara:

 

Quan fas servir el telèfon, el correu postal i el correu electrònic per contactar amb nosaltres.

Quan fas ús dels serveis i dels continguts oferts als nostres llocs web i a les nostres aplicacions mòbils.

Quan fas servir la xarxa wifi dels nostres centres comercials.

Quan participes en qualsevol de les promocions que organitzem als nostres centres comercials.

 

Per dades personals s’entén qualsevol informació a través de la qual es pugui identificar una persona física. Per exemple, aquestes són algunes de les dades personals que podrem tractar sobre tu, depenent de l’ús que facis dels nostres serveis i de les nostres funcionalitats:

 

 • Dades identificatives, com ara el teu nom, cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc.
 • Informació econòmica i transaccional, com ara les teves dades de pagament, les dades de targetes de crèdit que facis servir quan compris als nostres llocs web, la informació sobre les teves compres i comandes, etc.
 • Informació sobre els teus gustos i les teves preferències, com ara les que indiques en registrar-t’hi com a usuari.
 • Informació sobre el teu perfil de navegació pels nostres llocs web o per les aplicacions mòbils o localització als nostres centres comercials.

 

Tingues en compte que mai no et demanarem que ens facilitis informació sensible, entenent com a tal les dades relacionades amb l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, informació sobre antecedents o infraccions penals o administratives, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la vida o a l’orientació sexual, etc. Per tant, et demanem que mai no ens facilitis aquesta informació. Si decideixes fer-ho voluntàriament, entendrem que estàs atorgant, de manera expressa i inequívoca, el teu consentiment per al tractament d’aquestes dades. En qualsevol cas, si tenim constància que ens has facilitat, de la manera que sigui, dades sensibles, les esborrarem immediatament.

 

L’ús dels nostres llocs web, aplicacions mòbils, productes i serveis està restringit només per a persones de més de 16 anys. Per tant, si tens menys de 16 anys, queda prohibit que en facis ús i que t’hi registris, o que de la manera que sigui ens facilitis informació personal. En fer ús dels nostres llocs web, aplicacions mòbils, productes o serveis manifestes que tens 16 anys o més. En cas contrari, has d’avisar els teus pares o representants legals abans de fer-ne ús o gaudir-ne.

 

D’altra banda, et recordem que només has de facilitar-nos dades personals sobre tu mateix, mai sobre terceres persones. Si ens facilites dades personals de terceres persones, garanteixes haver-les informat sobre les finalitats i sobre la manera com en farem ús. A més a més, qualsevol dada que ens facilitis ha de ser adequada, pertinent, actual, exacta i veritable, i ha d’estar actualitzada en tot moment.

 

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 

El responsable del tractament de les teves dades personals és Neinver, S.A.U., amb adreça postal al Avenida Pío XII 44, 2º Planta, Edif. Oficinas 28016 Madrid, España, i amb adreça de correu electrònic neinver@neinver.com.

 

Això vol dir que Neinver som qui recollim les teves dades a través de les diverses webs esmentades més amunt i qui decidim com fer-ne ús, segons com t’ho expliquem en aquesta política de privacitat.

 

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES?

 

Depenent de l’ús que facis dels nostres llocs web, aplicacions mòbils, productes, serveis i de la teva participació en promocions, i també de les funcionalitats que triïs, tractarem les teves dades per a les finalitats següents:

 

FINALITAT

Informació detallada

1. Per gestionar el teu registre com a usuari i la creació del teu perfil

Quan et registris com a usuari a qualsevol dels nostres llocs web, aplicacions, productes, serveis o participis en promocions, tractarem les teves dades personals per gestionar el registre i poder crear el teu compte i perfil d’usuari. Els registres mitjançant qualsevol de les vies anteriors i l’ús posterior de qualsevol d’ells estan unificats; és a dir, existeix un registre únic i totes les dades que rebem formen part d’una única base de dades, independentment de la via a través de la qual t’hi hagis registrat i que posteriorment puguis fer-ne ús o gaudir de productes o de serveis diferents fent servir el Teu Perfil.

En registrar-t’hi rebràs un missatge, a l’adreça de correu electrònic que ens hagis proporcionat en el moment del registre, amb un enllaç d’autenticació d’identitat a través del qual has d’activar el compte creat per confirmar la teva identitat fent clic en un enllaç d’activació. Si en el termini de 45 dies, des que rebis aquest missatge per correu electrònic, no fas aquesta autenticació del teu compte, esborrarem les teves dades i, per tant, no les inclourem a la nostra base de dades.

Com a usuari, pots decidir lliurement quina informació vols incloure en el Teu perfil o Perfils.

Si vols registrar-t’hi, tens l’opció de fer-ho fent servir el teu perfil a les xarxes socials, com ara a Facebook. En aquest cas, les dades necessàries per gestionar el teu registre —com ara el nom i l’adreça de correu electrònic— ens les facilita la xarxa social, sempre amb el teu consentiment. La xarxa social mai no compartirà amb nosaltres més informació sobre tu, llevat que donis el teu consentiment per fer-ho o la teva configuració de privacitat de la xarxa social ho permeti. La recollida i l’ús de la informació que la xarxa social recopila sobre tu es regeix per les seves pròpies polítiques de privacitat. Per tant, si decideixes fer ús d’aquesta opció de registre a través de xarxes socials, et recomanem que llegeixis amb deteniment els termes i les polítiques de privacitat de la xarxa social.

2. Per gestionar la compra de productes a través dels nostres llocs web o de les nostres aplicacions mòbils

Si compres a través dels nostres llocs web o de les nostres aplicacions mòbils, tractarem les teves dades personals per poder gestionar la compra, perquè puguis gaudir del nostre servei d’e-shop i puguis rebre la teva comanda. Això implica que tractarem les dades personals per a tot allò que té a veure amb la compra; és a dir, dades de pagament, adreça de l’enviament, qualsevol possible devolució, etc.

3. Per respondre als teus dubtes i a les teves preguntes i atendre les sol·licituds que facis a través dels nostres canals d’Atenció al Client

Si et poses en contacte amb nosaltres, en relació amb alguna compra o per qualsevol altre motiu, tractarem les teves dades personals per atendre la teva consulta, donar un compliment adequat a la teva sol·licitud i oferir-te un servei d’Atenció al Client de qualitat.

4.  Per a finalitats promocionals i de màrqueting

Aquest finalitat pot incloure-hi les següents:

 • Si decideixes subscriure’t a la nostra revista d’empresa, tractarem les teves dades per a gestionar la teva alta i enviar-te per correu electrònic i per SMS comunicacions promocionals i publicitàries personalitzades a partir dels gustos i de les preferències que ens hagis indicat en registrar-t’hi o en subscriure-t’hi, i també en el teu perfil. Recorda que pots donar-te de baixa de la nostra revista d’empresa en qualsevol moment, sense costos, modificant les teves preferències a la secció "El teu perfil" o fent clic a l’enllaç corresponent que trobaràs en cada comunicació que t’enviem.
 • Si decideixes participar en accions promocionals (com ara concursos, sortejos, etc.), tractarem les teves dades per a gestionar la teva participació en l’acció promocional. A més a més, en aquest cas, l’acció promocional restarà subjecta a les bases legals corresponents, en les quals podem oferir informació detallada sobre el tractament de dades personals que durem a terme en cada acció promocional.
 • També podrem tractar les teves dades per a finalitats analítiques i per a entendre com utilitzen els nostres serveis cadascun dels nostres usuaris, de cara a crear perfiles d’usuaris que ens serviran per a oferir-te informació personalitzada i per a dissenyar la nostra oferta d’acord amb els teus gustos, les teves preferències i els teus hàbits de consum i de navegació als nostres llocs web i aplicacions mòbils i als centres comercials. Creiem que això és bo per als nostres usuaris, perquè d’aquesta manera som capaços d’oferir-vos informació personalitzada amb l’objectiu de reduir al màxim possible la quantitat de correu brossa o de publicitat no desitjada que reps per part nostra i d’oferir-te un servei de més qualitat.

En particular, tingues en compte que si quan accedeixes a certs centres comercials tens activada la xarxa wifi o el Bluetooth del terminal mòbil, captarem dades sobre la teva presència o ubicació al centre, i també l’adreça MAC del teu terminal i altres dades vinculades a aquesta adreça, com ara les dades d’entrada i de sortida del centre comercial, el temps d’estada a les botigues o als locals del centre comercial i l’activitat que hi hagis fet. Pots consultar informació específica sobre les dades que es capten a cada centre comercial als cartells informatius que hi ha col·locats als accessos. Si fas servir la xarxa wifi que t’oferim i ens dones el teu consentiment (o si ja ho has fet en el passat), vincularem aquesta informació amb la resta d’informació del teu perfil. Si no ho consents, quan facis ús de la xarxa wifi només disposarem d’informació que no permet una vinculació directa amb tu i que farem servir per a determinar de manera agregada patrons i interessos dels visitants als centres comercials. En qualsevol cas, pots oposar-te al tractament de les teves dades per a aquesta finalitat en qualsevol moment, segons ho expliquem tot seguit en l’apartat dels teus drets.

 

A més a més, et recordem que en qualsevol moment pots modificar les teves preferències i la configuració del teu compte a la secció "El teu Perfil".

 

5. Per a oferir-te wifi als nostres centres i per a elaborar estudis estadístics sobre visites

Com a part dels nostres serveis, en alguns dels nostres centres t’oferim un servei de xarxa wifi perquè puguis connectar-te i navegar per Internet, totalment de franc. En aquest cas, farem servir les teves dades per a poder prestar-te el servei. Recorda que si ho autoritzes, quan facis ús del servei de xarxa wifi també utilitzarem les teves dades de presència als nostres centres comercials o geolocalització per a entendre quins són els teus hàbits de consum per tal de poder personalitzar les nostres comunicacions amb tu i millorar la nostra oferta.

 

 

També podrem tractar les dades amb finalitats analítiques i per entendre quin ús fan dels nostres serveis cadascun dels nostres usuaris de cara a crear perfils d’usuaris, que ens serveixin per oferir-te informació personalitzada i per dissenyar la nostra oferta segons els teus gustos, les teves preferències i els teus hàbits de consum i de navegació. Creem que això és bo per als nostres usuaris perquè d’aquesta manera som capaços d’oferir-vos informació personalitzada per tal de reduir, tant com sigui possible, la quantitat de correu brossa (spam) o de publicitat no desitjada que reps per part nostra i així oferir-te un servi de més qualitat. En qualsevol cas, pots oposar-te al tractament de les teves dates per a aquesta finalitat en qualsevol moment, tal com expliquem tot seguit en l’apartat sobre els teus drets.

 

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 

FINALTAT

Informació detallada

1. Per gestionar el teu registre com a usuari i la creació del teu perfil 

Estem legitimats per tractar les teves dades per a aquesta finalitat perquè és necessari per a l’execució del contracte que regula l’ús dels nostre lloc web, aplicació mòbil, producte, servei o funcionalitat corresponent o de la promoció en què participis i que acceptes en registrar-t’hi.

2. Per gestionar la compra de productes a través dels nostres llocs web i de les nostres aplicacions mòbils

Novament, allò que ens legitima a tractar les teves dades per a aquesta finalitat és que el tractament és necessari perquè puguem executar el contracte de compra que acceptes en fer una compra a qualsevol dels nostres llocs web o aplicacions mòbils.

3. Per respondre als teus dubtes i a les teves preguntes i atendre les sol·licituds que facis a través dels nostres canals d’Atenció al Client

En aquest cas, allò que ens legitima a tractar les teves dades personals és l’interès legítim que tenim per poder atendre els teus dubtes i les teves sol·licituds per prestar-te un servei d’Atenció al Client de qualitat.

4.  Per a finalitats promocionals i de màrqueting

Quan tractem les teves dades per enviar-te el nostre butlletí i per gestionar la teva participació en accions promocionals, ho farem basant-nos en el consentiment que ens facilitis abans de subscriure’t al butlletí o de registrar-te per participar en l’acció promocional. Quan tractem les teves dades per a finalitats analítiques i per elaborar perfils d’usuaris, ho farem d’acord amb el nostre interès legítim.

5. Per oferir-te wifi als nostres centres

Les dades que obtinguem sobre tu en prestar-te el servei de wifi als nostres centres les tractarem perquè també són necessàries per a l’execució del contracte que acceptes en accedir al servei.

 

 1. DURANT QUANT DE TEMPS TRACTAREM LES TEVES DADES?

 

FINALITAT

Informació detallada

1. Per a gestionar el registre com a usuari i la creació del teu perfil als nostres llocs web i a les nostres aplicacions mòbils.

Tractarem les teves dades mentre continuïs sent un usuari registrat.

 

2. Par a gestionar la compra de productes a través dels nostres llocs web i de les nostres aplicacions mòbils

Tractarem les teves dades durant el temps que calgui per a poder gestionar la compra del producte que hagis adquirit, incloent-hi qualsevol possible devolució o reclamació referent a aquest producte.

 

3. Per a respondre als teus dubtes i a les teves preguntes, i atendre les sol·licituds que facis a través dels nostres canals d’atenció al client

Tractarem les teves dades durant el temps que calgui per a poder respondre a les teves preguntes i consultes, i atendre les teves sol·licituds o reclamacions.

 

4.  Per a finalitats promocionals i de màrqueting

Pel que fa a l’enviament de la nostra revista d’empresa, tractarem les teves dades mentre hi continuïs estan subscrit. Quan participis en accions promocionals, tractarem les teves dades per a la pròpia gestió de la promoció durant el temps que calgui per a gestionar la teva participació.

Tractarem dades del teu perfil mentre no t’hi oposis. Així mateix, incorporarem al teu perfil dades de la teva presència o ubicació als centres fins que en revoquis el teu consentiment.

 

5. Per a oferir-te wifi als nostres centres i per a elaborar estudis estadístics sobre visites

Tractarem les teves dades durant el temps que calgui per a prestar-te el servei wifi. A més a més, tractarem les teves dades de presència als centres comercials o geolocalització per a finalitats estadístiques mentre no t’hi oposis.

 

Independentment que tractem les teves dades durant el temps que calgui perquè complim amb totes i cadascuna de les finalitats, segons allò que s’ha explicat en la taula, també les conservarem posteriorment degudament bloquejades durant el temps en què puguin aparèixer responsabilitats derivades del seu tractament, en compliment de la normativa vigent en cada moment. Un cop hagin prescrit les possibles accions en cada cas, procedirem a eliminar les teves dades del tot.

 

 

 1. COMPARTIM LES TEVES DADES AMB TERCERS?

 

Perquè puguem prestar-te els nostres serveis i que gaudeixis de les diverses funcionalitats que oferim és necessari que compartim les teves dades personals amb diferents tercers. En concret:

 

 • Amb empreses del Grup Neinver per rebre comunicacions publicitàries sobre els productes i els serveis, mitjançant correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent:
  • Neinver Asset Management España: S.L. Avenida Pío XII 44, 2º Planta, Edif. Oficinas 28016 Madrid, España.
  • Neinver Asset Management Polska Sp. z o.o. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Poland)
  • Neinver Czech S.R.O. Prague 8, Pobrezni 620/3 Czech Republic
  • Neinver France Sarl  8-10 rue de la Ferme 92100 Boulogne Billancourt – France
  • Neinver Netherlands BV. Amstelveenseweg 760, 1081JK Amsterdam
  • Neinver La Toja. Avenida Pío XII 44, 2º Planta, Edif. Oficinas 28016 Madrid, España. ES B85385920
  • Neinver Polska Sp. z o.o.. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Poland). PL 5272310154
  • Neinver Italia spa. Piazza Santa Caterina 1 28060 Vicolungo (NO) - Italy. IT 13218740150

 

 

 • Terceres empreses que pertanyen diversos sectors d’activitat —telecomunicacions, financer, oci, formació, automoció, energia i agua, ONG i gran consum—, perquè puguin enviar-te comunicacions publicitàries sobre els seus productes i serveis, mitjançant correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, sempre que ho hagis autoritzat expressament marcant les caselles habilitades a aquest efecte en els formularis de registre del lloc web i de les aplicacions mòbils.

 

 • També podrem contractar amb prestadors de serveis que accediran a les teves dades personals, en qualitat d’encarregats del tractament, amb l’única finalitat de prestar-nos el servei.

 

 1. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

 

A Neinver estem compromesos i ens preocupem per la teva privacitat. Per això ens comprometem a respectar sempre la confidencialitat de les teves dades personals i a garantir-te l’exercici dels drets de què disposes d’acord amb la normativa aplicable.

 

Per exercitar els teus drets, tan sols has d’escrigui un correu electrònic a neinver@neinver.com. Podràs fer-ho en qualsevol moment i totalment de franc.

 

En concret, depenent de la finalitat per a la qual tractem les teves dades segons les funcionalitats que hagis triat gaudir, podràs exercitar els drets següents:

 

 • Accedir a les dades personals que tenim teves. A més a més, et recordem que pots consultar-les en qualsevol moment i modificar les teves preferències i la configuració del teu compte a la secció "El teu perfil".
 • Sol·licitar-nos que rectifiquem les dades personals que tenim teves. Recorda que també pots modificar certes dades tu mateix a la secció "El teu perfil".
 • Demanar-nos que suprimim les dades personals que tenim teves, sempre que ja no sigui necessari que les tractem per a les finalitats per a les quals les recollim, o que deixem d’estar legitimats per fer-ho.
 • Demanar-nos que limitem el tractament de les dades que tenim teves.

 

Quan el tractament de les teves dades per part nostra estigui basat en el teu consentiment, segons allò que s’explica en aquesta política de privacitat, també tindràs dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment. D’altra banda, quan el tractament estigui basat en el nostre interès legítim, tindràs dret a oposar-te al fet que continuem tractant les teves dades.

 

En concret, t’informem de manera explícita que pots exercitar el teu dret a oposar-te al fet que tractem les teves dades amb finalitats analítiques de cara a crear perfils d’usuaris, tal com es detalla més amunt.

 

També tindràs dret a sol·licitar la portabilitat de les teves dades quan la nostra legitimació per al tractament sigui el teu consentiment o l’execució d’un contracte.

 

En qualsevol cas, sempre tindràs dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent en matèria de protecció de dades, que per regla general serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la qual pots contactar trucant al 901 100 099 o accedint a la seva pàgina web aquí.

 

 1. GALETES

 

T’informem que quan utilitzis els nostres llocs web i les nostres aplicacions mòbils farem servir galetes (cookies) per a diverses finalitats. Si vols més informació sobre l’ús de galetes, pots consultar la nostra política de galetes aquí.

 

 1. ACTUALITZACIONS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Ocasionalment, podem actualitzar aquesta política de privacitat. Qualsevol modificació que en fem serà publicada i advertida al lloc web i a les aplicacions mòbils i a la mateixa política de privacitat, i farem tots els possibles per comunicar-te qualsevol notificació. En qualsevol cas, et recomanem que accedeixis periòdicament a les polítiques de privacitat publicades al lloc web i a les aplicacions mòbils per conèixer-ne en tot moment la darrera versió.